RUSSIAN EMBASSY IN CHINA
Russian Embassy, No. 4 Dongzhimen Beizhongjie, Beijing, 100600 China.